Coaching

(Prowadzę także sesje online)

Podczas sesji coachingowych pomagam klientom osiągać ich osobiste i zawodowe cele szybciej oraz bardziej efektywnie.

Koncentruję się na odkrywanu wewnętrznych zasobów czyli mocnych stron danej osoby oraz na jasnym sprecyzowaniu jej celu i planu działania.

Poprzez coaching pomagam więc klientom jasno określać najważniejsze obszary rozwoju, oraz usuwać psychologiczne bariery i ograniczenia.

Podczas tego interaktywnego procesu skupiam się głównie na rozwiązaniu, szukając wspólnie z klientem nowych, zdrowszych i skuteczniejszych strategii myślenia oraz działania.

Uważam, że najważniejszą umiejętnością w pracy coacha jest umiejętność uważnego i empatycznego słuchania, oraz profesjonalne wspieranie klienta w jego osobistym rozwoju, dzięki umiejętnemu zadawaniu pytań, zachęcaniu klienta do podważania szkodliwych przekonań oraz motywowaniu do działania.

Moi klienci to głównie osoby z Wielkiej Brytanii (UK) z okolic Northampton, Leicester, Coventry, Bedford, Wellingborough, Kettering, Corby, Rugby, Peterborough, Daventry, Milton Keynes, Nottingham, Oxford, Cambridge, Birmingham oraz z Londynu.
Prowadzę także sesje online.

ABG with calendar


„Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coache pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi.
Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.
Profesjonalni coachowie zapewniają nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy klientom w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym. Coache pomagają ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia.
Są oni nauczeni słuchania, obserwowania i przystosowywania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Dążą do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.”

(Źródło International Coach Federation Polska)