Psychoterapia

(Prowadzę także sesje online)

Psychoterapia

(Prowadzę także sesje online)

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest to metoda (zbiór technik) leczenia problemów natury psychologicznej.
Psychoterapia pomaga skutecznie myśleć i działać, efektywnie radzić sobie z trudnymi sytuacjami zyciowymi, odnajdywać dla nich twórcze rozwiązania, aby pełniej rozwijać się, radośniej żyć, nawiązywać satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi.
Moi klienci to głównie osoby z Wielkiej Brytanii (UK) z okolic Northampton, Leicester, Coventry, Bedford, Wellingborough, Kettering, Corby, Rugby, Peterborough, Daventry, Milton Keynes, Nottingham, Oxford, Cambridge, Birmingham oraz z Londynu.

ABG with calendar
Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Więcej informacji dotyczących psychoterapii i zapisów na sesje indywidualne znajdziesz tutaj.

ABG with calendar
Kiedy warto zgłosić się na psychoterapię?
 • jeśli przeżywasz problemy emocjonalne (np. wzmożony niepokój, złość, niepewność, brak poczucia własnej wartości, nieśmiałość, poczucie winy, smutku, samotności, bezsensu życia, zagubienie),
 • masz poczucie braku sił, energii, motywacji,
 • napotykasz na problemy w związku lub w relacjach z innymi ludźmi,
 • cierpisz z powodu zaburzeń odżywiania ( jesz za dużo, za mało, lub jedzenie jest dla Ciebie zbyt ważne),
 • masz trudność w określaniu i realizowaniu swoich celów życiowych,
 • nie radzisz sobie ze nadmiernym stresem,
 • chcesz uzyskać wsparcie ze względu na trudną sytuację życiową,
 • nie radzisz sobie z uzależnieniami.
Jakie czynniki powodują, że terapia działa?
 • uzyskanie wsparcia oraz pozytywną relacje z terapeutą,
 • uczenie się, poprzez m.in. uzyskiwanie konstruktywnych informacji zwrotnych od terapeuty,
 • czynniki związane z działaniem i doświadczaniem sukcesu, dzięki motywowaniu klienta do podejmowania ryzyka.
Czy psychoterapia jest skuteczna?
Badania nad efektami psychoterapii pokazują, że:

 • osoby uczestniczące w psychoterapii uzyskują istotną zmianę objawową,
 • leczone różnymi metodami psychoterapii, w różnych warunkach organizacyjnych osiągają podobne rezultaty,
 • psychoterapia – w sposób potwierdzony empirycznie – wpływa na poprawę funkcjonowania,
 • pozwala na nabywanie nowych strategii i metod radzenia sobie z przyszłymi problemami.

Jak wygląda sesja terapeutyczna?

 • sesja  terapeutyczna to spotkanie z psychoterapeutą, które trwa zazwyczaj od 50 do 60 min (spotkanie, w którym uczestniczy cała rodzina może trwać 90 min),
 • na pierwszym spotkaniu terapeuta zadaje kilentowi szereg pytań dotyczących zgłaszanego problemu oraz kontekstu jego wystąpienia,
 • następnie na jednym z pierwszych spotkań, wspólnie zostaje ustalony cel i przewidywany czas terapii,
 • narzędziem pracy psychoterapeuty jest przede wszystkim rozmowa, która różni się od zwyczajnej rozmowy z przyjaciółmi,
 • podczas kolejnych sesji klient opowiada o swoich doświadczeniach, myślach i uczuciach, terapeuta natomiast przekazuje mu możliwie najlepsze z jego punktu widzenia rozumienie wewnętrznego świata klienta, pozwalające zobaczeć problem z innej perspektywy,
 • w zależności od potrzeb, zdarza się,  że pod koniec sesji terapeutycznej terapeuta zadaje klientowi zadanie do samodzielnego wykonania  ( dzięki temu proces terapeutyczny odbywa się nie tylko podczas sesji w gabinecie, ale także w czasie pomiędzy spotkaniami z terapeutą).
ABG with calendar

Czym kieruję się pracując z klientami?

W praktyce psychoterapeutycznej koncentruję się przede wszystkim na realizacji w praktyce idei Miltona H. Ericksona czyli na odkrywaniu i uruchamianiu niepowtarzalnych zasobów tkwiących w człowieku, zakładając, że każda osoba posiada niezbędny potencjał do realizacji swoich celów i rozwiązania dręczących ją problemów. Oznacza to, że każdy zgłaszający się po pomoc ma szansę nauczyć się w procesie terapeutycznym metod i strategii odkrywania własnych sił i możliwości, oraz nabyć umiejętności wykorzystania ich w najbardziej optymalny dla siebie sposób.